Pelletskaminer

En pelletskamin är en värmekälla som använder träpellets som bränsle.

En så kallad bränslepellet är "ett kort cylindriskt stycke avsett för eldning, framställt genom pressning av finfördelat torrt bränsle". Pellets tillverkas genom att sågspån, ev. blandat med 10 - 15 % kutterspån, utsätts för mycket högt tryck när den pressas genom en matris.

Råvaran, dvs. rent sågspån utgörs av spill från sågverksindustrin. Pellets är ett standardiserat bränsle, färdigtorkat och färdiglagrat. Det kräver ca 3 ggr så stort lagringsutrymme som olja. I energimängd motsvarar 2,1 ton pellets 1 m3 eldningsolja. Det finns pellets med varierande värmevärde p g a tillverkningsmetod och råvara. En vanlig förbrukning är ca 2 ton per säsong för medeleldaren. Maximal förbrukning under en vintermånad är oftast cirka 15% av årsförbrukningen.

För kaminer fungerar alltid 6mm pellets bäst då de ger jämnare matning av bränslet. Om du använder 8mm pellets är det viktigaste att längden inte överskrider 3x diametern och att alla är ungefär lika långa.

Rekommendationer

MCZ: Ego

Bild1
Finns med vattenmantel

ExtraFlame: Duchessa

Bild1
Finns med vattenmantel

Wodtke: Smart

Bild1
Finns med vattenmantel