Produkter

Sluta leta! Här finner du öppna spisar, effektiva kaminer, spisinsatser, köksspisar, pelletskaminer, pelletinsatser, skorstenar och tillbehör.

Vi har kaminer som värmer luften men också vattenmantlade kaminer både för ved och pellets.Vattenmantlade vedkaminer kopplas vanligtvis till en ackumulatortank på 500-750L beroende på effekt. Vattenmantlade pelletskaminer har inbyggda funktioner för arbeta mot värmebehovet och vinner inte automatisktpå att kopplas mot tank.

I det fall man har kombinationen solvärme och pellets behövs ackumulatortank för solens skull och då kopplas kaminen helst mot en slinga i toppen på tanken, på samma sätt som man kopplar solen på separat slinga.

MCZ: Ego

Bild1
Finns med vattenmantel

ExtraFlame: Duchessa

Bild1
Finns med vattenmantel

Wodtke: Smart

Bild1
Finns med vattenmantel