Narvells AB

Box 13
254 03 ÖDÅKRA

Besöks-/leveransadress:
Bäckarps gårdsväg 39
ÖDÅKRA

Öppettider:
  Må, ons - fre 14-18
Lördagar 10-13 (augusti-maj)
Övriga tider enligt överenskommelse
Telefon: 042 - 20 44 60

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar

Välj en fråga nedan för att få ditt svar. Ställ gärna frågor per mail om din fråga inte finns här, det kan vara andra som undrar samma sak och då lägger vi upp den här.

Vad är pellets?

En bränslepellet är "ett kort cylindriskt stycke avsett för eldning, framställt genom pressning av finfördelat torrt bränsle".Pellets tillverkas genom att sågspån, ev. blandat med 10 - 15 % kutterspån, utsätts för mycket högt tryck när den pressas genom en matris.

Råvaran, dvs. rent sågspån utgörs av spill från sågverksindustrin. Pellets är ett standardiserat bränsle, färdigtorkat och färdiglagrat. Det kräver ca 3 ggr så stort lagringsutrymme som olja. I energimängd motsvarar 2,1 ton pellets 1 m3 eldningsolja. Det finns pellets med varierande värmevärde p g a tillverkningsmetod och råvara. En vanlig förbrukning är ca 2 ton per säsong för medeleldaren. Maximal förbrukning under en vintermånad är oftast cirka 15% av årsförbrukningen.

Rent torrt bränsle är A och O. Den är billigare än olja och el. Denna typ av bränsle är miljövänlig eftersom inga bindemedel används vid sammanpressningen. En naturlig substans i träet - lignin – binder ihop sågspånet. Ligninet garanterar att torr pellets förblir kompakt under lång tid. Förutom att träråvaran är miljövänlig då dess avfallsprodukter utnyttjats maximalt, har pellets också tekniska fördelar. Medan mycket torrt trä har ett energiinnehåll av ca 4,4 kW/kg, (15 % fuktighet efter cirka 18 månaders lagring) är energiinnehållet hos pellets ca 4,8 – 5,3 kW/kg beroende på fukthalt. Svensk pellets har en fukthalt på 8 – 10 %. Det finns pellets med fukthalt ner mot 5 % och denna rekommenderas hellre eftersom värmeutbytet från bränslet blir högre. I USA och Canada är det vanligt med lägre fukthalt och utvecklingen i Sverige går troligen åt samma håll i framtiden Det är värt att betala lite mer för fin pellets..

Storleken och längdens betydelse

Desto mindre och kortare pellet, desto bättre. Kaminerna fungerar bäst med 6 mm och från fabriken är de inställda för denna pelletsdimension, men kan även eldas med kort 8 mm pellets. Om den pellets du använder har en annan specifikation – kontakta Din återförsäljare för råd och hjälp med en eventuell justering av inställningen av kaminen. Om Du sedan byter storlek – tänk på att kaminen kan behöva justeras igen.Kort pellets ger högre effekt och jämnare renare förbränning. Lång pellets och pellets med kraftigt varierande längd ger betydligt sämre prestanda och funktion.

Fukthalt

Den maximala fukthalt som kan tolereras vid själva pelleteringen, cirka 15 procent, är lägre än den lägsta fukthalt då svampar och bakterier är aktiva.
Därför är pellets alltid tillräckligt torr för att kunna lagras under obegränsad tid utan förluster och hälsorisker orsakade av mikroorganismer.

Askhalt

Enligt Din 51731 är endast pellets som framställs av trä tillåtet. Använd kaminpellet skall hålla minst Svensk Standard klass 1. Askhalten bör inte vara högre än 0,25% och absolut i inget fall överstiga 0,5%. Hög askhalt ger mer aska och slagg som i sin tur påverkar kaminens funktion. För att bibehålla god verkningsgrad och låga utsläppsvärden måste kaminen då rengöras betydligt oftare För underhåll och service – se avsnitt om normpellets – beräkning av erforderliga serviceintervall utifrån askhalt. 

Att tänka på

Finfraktioner Varning!
Exempel på störningar orsakade av hög andel finfraktion:

· Ojämn förbränning och därmed sänkt verkningsgrad
· Ökade utsläpp av stoft
· Höjd halt oförbränt i askan
· Spridning av damm

För att undvika dessa störningar är det viktigt att alltid hantera pellets så skonsamt som möjligt. Leverantörerna av pellets kan ge råd om vad man som kund bör tänka på när man planerar sin bränslehantering. Dessa råd bör man ta väl vara på. Plast bör undvikas eftersom den genererar statisk elektricitet.